מושגים בתקשורת

מוען- יוצר תהליך התקשורת, מי ששולח את המסר. לדוגמה: שלחתי לחברה שלי הודעה.

מסר- התוכן של התקשורת מה שהמוען רוצה להעיר. לדוגמה: כתבה או הודעה.

נמען- אדם או ציבור שאליו מכוון המסר, לעיתים המסר נקלט גם על ידי מי שלא כוון אליו.

ערוץ\מדיום- הדרך בה מועבר המסר, אמצעי התקשורת נעזרים להעברת סימנים בין המוען לנמען. לדוגמה: כשאני צופה בחדשות, ערוץ התקשורת שלי הוא טלויזיה.

מדיה- כינוי לאמצעי תקשורת ברבים. לדוגמה: כאשר אני רוצה להתייחס גם לעיתון, גם לטלויזיה, וגם לאינטרנט אני יכולה לכנות אותם כמדיה.

מדיום- כינוי לאמצעי תקשורת יחיד. לדוגמא עיתון, אינטרנט.

משוב- זרימה מתמדת של תגובות קוליות, חזותיות, כתובות מן הנמען אל המוען.

תקשורת המונים- תקשורת עם ציבור נמענים גדול יותר המתאפשרת רק הודות לטכנולוגיה מתקדמת כמו טלויזיה ועיתון. המוען הוא גוף גדול ומרוחק מנמעניו, המוען מעביר את המסר להמונים מבלי להכיר אותם ומבלי לפנות אליהם ישירות. לדוגמה: פרסומות, רדיו.

תקשורת בין אישית- מחולקת לשתי קבוצות מתווכת ובלתי מתווכת. הנמענים מכירים זה את זה, קיים משוב מידי הבעת דעה על הנאמר ברגע שנאמרים הדברים. מתווכת לדוגמה: שיחה בטלפון. בלתי מתווכת לדוגמה: דו שיח, פנים מול פנים.

סמיוטיקה- חקר הסימנים השפה היא מערכת של סימנים המבטאים רעיונות. המילה היא סמל המשקף דבר כלשהו במציאות למשל כשאנו אומרים את המילה "בית" הענקנו למילה זו משמעות, משמעות רגשית. עבור כל אחד בית אומר משהו מסוים.

מודלים קווים (לינאריים)- מודלים אלה מתארים את התקשורת כתהליך קווי חד סטרי, שבו המסרים זורמים בכיוון אחד מן המוען אל הנמען. לדוגמה: מודל לאסוול- לאסוול תיאר את תהליך התקשורת באמצעות המשפט: מי? אומר מה? באיזה ערוץ? למי? ובאיזו השפעה?

מודלים מעגליים- מתארים את תהליך התקשורת כתהליך דו סטרי\ מעגלי, תהליך של משא ומתן או רב שיח. החידוש  במודל מעגלי הוא האפשרות למשוב. לדוגמה: מודל דה פלר- הוא טען שתהליך התקשורת הוא מעגל סגור. המוען הופך בתורו לנמען והנמען למוען וכך שוב.

מודלים תרבותיים- אינם עוסקים בתהליך התקשורת, הם מתעניינים בשאלת תוכנו של המסר ופענוחו. דוגמה: מודל פיסק- מסר (טקסט), מוען ונמען, משמעויות, מציאות חיצונית.