שאלת דילמה

עידן הגלובליזציה הביא עמו שתי מגמות הפוכות מאותו הסוג.

פתיחות לעולם החיצוני לצד התכנסות למסורת ולמנהגים המקומיים.

לפני עידן הגלובליצזיה אנשים נחשפו אך ורק לתכנים תקשורתיים מהמדינה שלהם. בזכות עידן הגלובליזציה אמצעי התקשורת חצו את גבולות המדינות והגיעו לכל מקום בעולם.

פתיחות לעולם החיצוני, כלומר תוכן מקומי כלשהו שהופך לגלובלי (כל העולם).

לצד התכנסות למסורת ולמנהגים המקומיים, כלומר לשלב בין תוכן גלובלי- עולמי, לתוכן לוקלי- מקומי. תהליך זה  נקרא גלוקליציה (ביות), תהליך המתאר שידור של אירועיים עולמיים כחלק מתהליך הגלובליצזיה תוך התאמתם לתרבות המקומית.

 

מודעות פרסומת